„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” to wspólny projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoProjekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji.

Adresatami projektu są organizacje i grupy nieformalne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu.

Jeśli działasz w powyższych obszarach i potrzebujesz:

  • wsparcia, które umożliwi ciągłość funkcjonowania,
  • rozwijania kompetencji, aby zapewnić działaczom/działaczkom właściwy poziom profesjonalizmu,
  • nawiązania lub wzmocnienia relacji z innymi organizacjami/instytucjami,
  • wzmocnienia swojej obecności, działań i wpływu na lokalne społeczności,

to projekt dla Ciebie!

DZIAŁANIA

Nasze działania będą odbywały się w czterech głównych modułach:

Przekażemy Wam wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w działalności Waszej organizacji. 

Więcej.

Pomożemy Wam wyznaczyć kierunki rozwoju – Waszego i Waszych organizacji. 

Więcej.

Będziemy budować sieci współpracy: organizacji 3. sektora i międzysektorowej. 

Więcej.

Pomożemy Wam rozwijać potencjał Waszej organizacji i sprawniej działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 

Więcej.

Przewiń do góry