Uruchamiamy dodatkowe miejsca w pierwszym cyklu szkoleń

Ważna zmiana w regulaminie! Zapraszamy również organizacje, które posiadają siedzibę Warszawie, ale ich działania prowadzone są poza terenem m.st. Warszawy, oraz grupy nieformalne działające na rzecz odbiorców poza m.st. Warszawa. Nabór potrwa do 20 września 2021 r., do godz. 10.00.

Szukamy tutorów i tutorek wspierających prace nad rozwojem instytucjonalnym organizacji

Poszukujemy tutorów i tutorek do wsparcia organizacji pozarządowych w obszarze planowania rozwoju instytucjonalnego w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora. Wybrane osoby będą pracować z dwiema grupami organizacji objętymi projektem: grantobiorcami Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz uczestnikami komponentu szkoleniowego Szkoły Aktywnego Sektora (organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi).

Wznowienie: szukamy wykonawców do realizacji usług szkoleniowych

W ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” szukamy wykonawców do przygotowania i zrealizowania szkoleń stacjonarnych oraz online. Oferty należy złożyć mailowo w terminie do 9 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

Przewiń do góry