Przekazujemy bezpłatnie wiedzę i umiejętności, które są przydatne w działalności Waszych organizacji.

W ramach projektu zrealizowaliśmy trzy cykle szkoleń, kierowanych do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Do udziału w szkoleniach zapraszaliśmy w szczególności osoby z mniejszych miast i miejscowości, z organizacji działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek.

Trzeci cykl szkoleniowy

Od 13 października 2022 do 31 marca 2023 realizowaliśmy trzeci cykl szkoleń. Wszystkie szkolenia odbywały się w formule mieszanej (online i stacjonarnie), w trzech ścieżkach szkoleniowych:

Ścieżka STRATEGICZNA 

Diagnoza jako podstawa dobrej strategii (online)
18 i 25 października oraz 8 listopada 2022, godz. 09.30-13.00
Budowanie strategii rozwoju organizacji (stacjonarnie) 
16-18 listopada 2022, Warszawa     
Budowanie partnerstw i współpraca partnerska (online)
7 i 8 grudnia 2022, godz. 09.30-14.00
Budowanie i rozwoju zespołu (online) 
12 i 14 grudnia 2022, godz. 09.30-15.00
Poziomy interwencji (online) 
13 stycznia 2023, godz. 09.30-14.00

Organizacje i grupy uczestniczące: 
Fundacja AGRO-PERMA-LAB, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju POLARIS, Fundacja Bądź w Ruchu, Fundacja Czarna Kura, Fundacja Emic, Fundacja La Cinta, Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej, Jurajski Ruch Społeczny  Jurasto, Koło Gospodyń Wiejskich w Zakościelu ZakoBabki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Ścieżka KOMUNIKACYJNO-MARKETINGOWA

Trening kreatywności (online) 
24 i 27 października 2022, godz. 09.30-15.00
Social media (online)
7, 8 i 9 listopada 2022, godz. 09.30-13.00
Budowanie marki i planowanie działań komunikacyjnych (stacjonarnie)
29 listopada – 1 grudnia 2022
UX writing, czyli jak skutecznie komunikować (online)
6, 8 i 13 grudnia 2022, godz. 09.30-13.00
Zrób to sam lub dobrze zleć, czyli jak tworzyć materiały graficzne (online)
10 i 11 stycznia 2023, godz. 09.30-13.00 
Marketing treści dla organizacji społecznych (online)
16 i 17 stycznia 2023, godz. 09.30-14.30 

Organizacje i grupy uczestniczące: 
Fundacja „Apis Mellifera”, Fundacja Emic, Fundacja La Cinta, Fundacja Rzecz Społeczna, Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja Wolni w Dobrostanie, grupa nieformalna/fundacja w budowie: INKUBATOR IDEALISTÓW, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Stowarzyszenie ALTERNATYWNY CYPEL, Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA, Stowarzyszenie Jurajski Ruch Społeczny Jurasto, Stowarzyszenie Przybij Piątkę

Ścieżka PROJEKTOWA

Diagnoza jako podstawa dobrego projektu (online)
19 października i 2 listopada 2022, godz. 09.30-14.00
Myślenie projektowe (online)
15 i 17 listopada 2022, godz. 09.30-14.30
Budżetowanie, harmonogram oraz narzędzia finansowania 
4 webinaria wprowadzające: 8, 18, 21 i 25 listopada 2022, godz. 10.00
szkolenie stacjonarne w Warszawie: 30 listopada – 2 grudnia 2022
Budowanie partnerstw i współpraca partnerska (online)
12 i 14 grudnia 2022, godz. 09.30-14.00
Zarządzanie projektem (online)
9 i 12 stycznia 2023, godz. 09.30-15.00

Organizacje i grupy uczestniczące: 
Beskidzka Paczka – kooperatywa spożywcza, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Dookoła Świata, Fundacja Foton, Fundacja Krok w Przyszłość, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Fundacja Ogród Edukacji, Fundacja Podaruj Miłość, Fundacja Rzecz Społeczna, Fundacja Spectrum of Skills, Fundacja Szalone Kopytka, Fundacja Zielona Ojczyzna, Grupa nieformalna „Miłośnicy Przyrody”, Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” w Skrzynnie, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 

 

W trzecim cyklu szkoleń uczestniczyło 30 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych: Beskidzka Paczka – kooperatywa spożywcza, Fundacja „Apis Mellifera”, Fundacja AGRO-PERMA-LAB, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju POLARIS, Fundacja Dookoła Świata, Fundacja Emic, Fundacja Foton, Fundacja Inkubator Idealistów, Fundacja La Cinta, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej, Fundacja Podaruj Miłość, Fundacja Rzecz Społeczna, Fundacja Spectrum of Skills, Fundacja Sprawczość, Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja Wolni w Dobrostanie, Fundacja Zielona Ojczyzna, Grupa nieformalna „Miłośnicy Przyrody”, Koło Gospodyń Wiejskich w Zakościelu ZakoBabki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, Stowarzyszenie ALTERNATYWNY CYPEL, Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA, Stowarzyszenie Jurajski Ruch Społeczny Jurasto, Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Stowarzyszenie Przybij Piątkę, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka.

Drugi cykl szkoleniowy

Od 23 marca do 15 września 2022 trwał drugi cykl, realizowany w trzech ścieżkach szkoleniowych:  strategicznej, komunikacyjnej i projektowej, tak aby wzmocnić kompetencje osób uczestniczących w tych trzech obszarach.

 

Ścieżka STRATEGICZNA – tematy szkoleń:

 • Budowanie strategii rozwoju organizacji
 • Budowanie strategii fundraisingowej lub marketingowej 
 • Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 • Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze
 • Budowanie partnerstw i współpraca partnerska
Celem szkoleń składających się na ścieżkę strategiczną jest wypracowanie i stworzenie strategii rozwoju organizacji i strategii fundraisingowej lub
marketingowej oraz wzmocnienie kompetencji zarządczych. Ścieżka strategiczna adresowana jest do kadry zarządzającej organizacją.
Na szkolenia stacjonarne zaprosiliśmy po dwie osoby z organizacji. Dopełnieniem szkoleń z budowania strategii będą indywidualne konsultacje nad tworzeniem strategii dla Waszych organizacji.
 
Ścieżka KOMUNIKACYJNA – tematy szkoleń:
 • Złote zasady i wielkie grzechy komunikacji czyli jak komunikować, żeby osiągnąć cel
 • Trening kreatywności – Komunikacja jako skuteczna sprzedaż idei
 • Social media
 • Zrób to sam lub dobrze zleć, czyli jak tworzyć materiały graficzne, profesjonalne prezentacje
 • Podcast i wideo jako wzmocnienie wizerunku twojej organizacji 
W natłoku codziennych zadań brak czasu na przemyślaną strategię komunikacyjną. Celem tej ścieżki szkoleniowej jest wzmocnienie kompetencji, które pomogą Wam skutecznie docierać do odbiorców waszych działań poprzez formułowanie prostego i atrakcyjnego komunikatu. Dowiecie się jak samodzielnie tworzyć spójne wizerunkowo materiały graficzne w oparciu o wolne zasoby i na co zwrócić uwagę we współpracy z grafikiem. Poszerzycie również waszą wiedzę na temat wykorzystania mediów społecznościowych, podcastu czy materiału wideo w działaniach promocyjnych.
Wszystkie szkolenia w tej ścieżce realizowane są online, na platformie Zoom.

 

Ścieżka PROJEKTOWA – tematy szkoleń:

 • Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 • Myślenie projektowe
 • Zarządzanie projektem, budżetowanie i harmonogram
 • Budowanie partnerstw i współpraca partnerska 
 • Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze
„Od projektu do projektu” to często codzienność życia organizacji pozarządowych. Celem tej ścieżki szkoleniowej jest wzmocnienie kompetencji, które pomogą Wam myśleć projektowo, określić grupy odbiorców i ich potrzeby, tworzyć realne harmonogramy i kalkulacje budżetowe oraz zrozumieć różnice między rezultatami, a produktami projektu. Przyjrzymy się również procesom budowania zespołów
oraz rozwojowi partnerstw. Wszystkie szkolenia w tej ścieżce będą realizowane online, na platformie Zoom.
 

W drugim cyklu szkoleń uczestniczyło 44 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych: Braniewski Instytut Rozwoju, Centrum wsparcia, rozwoju i innowacji, Dolny Śląsk Przyszłości, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Extinction Rebellion Bydgoszcz, Fundacja Pole Rozwoju, Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE”, Fundacja Banina, Fundacja Efekt, Fundacja Empatycznej Radości, Fundacja FAZA. Fundacja Idee Społeczne FIDEES, Fundacja Kaszubskie Słoneczniki, Fundacja Ludzie z natury, Fundacja Metamorfozy, Fundacja Odlewnia, Fundacja Osiołkowo, Fundacja Plan B, Fundacja Rozwoju Kompetencji Pro-Skills, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Fundacja Siódmy Zmysł, Fundacja Stacja Warmia, Fundacja Strefa, Fundacja Szajn, Fundacja Teraz Wy, Fundacja Via Salutis, Instytut Dziedzictwa Historii Sportu, Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Koło gospodyń wiejskich Tykocinianki, Łomżyńska Rada Seniorów, LOWE LIPCE, Lubuska Fundacja Psychoedukacji i Rozwoju „Centrum”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w PłotachSpółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach, Stowarzyszenie Aktywacja, Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych, Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Stowarzyszenie Głowa do góry, Stowarzyszenie Kamienica 56, Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

 

Pierwszy cykl szkoleniowy

Od 1 października 2021 do 25 marca 2022 trwał pierwszy cykl, realizowany w formule mieszanej (stacjonarnie i online), podczas którego odbywają się szkolenia o następującej tematyce:

 1. Budowanie strategii fundraisingowej
 2. Budowanie strategii marketingowej
 3. Budowanie i rozwoju zespołu organizacji
 4. Myślenie projektowe
 5. Zarządzanie projektami
 6. Metodologia design thinking
 7. Style i metody zarządcze
 8. Budowanie współpracy i plan rozwoju partnerstw
 9. Współpraca międzysektorowa
 10. Projektowanie procesów partycypacyjnych
 11. Diagnoza potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 12. Formułowanie atrakcyjnego komunikatu
Szkolenia zakończyły się przygotowaniem strategicznych planów rozwoju organizacji oraz rekomendacji ekspertów i ekspertek.
 

W pierwszym cyklu szkoleń uczestniczyło 36 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Centrum Edukacji Gerontologicznej, Centrum Młodzieżowe MIĘDZYCZAS, Dom Otwarty, Fundacja Africa Help, Fundacja Akademia Rozwoju Anna Kruszyk, Fundacja ARTS, Fundacja AVALON – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym, Fundacja Help.NGO Polska, Fundacja Kapitana Nemo, Fundacja Karpatart, Fundacja Lubuska Akademia Sztuki Chichy Art, Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, Fundacja Ocalenie – punkt konsultacyjny w Łomży, Fundacja Ocalenie – Łódzkie Centrum Wielokulturowe, Fundacja Pomosty, Fundacja Raduga, Fundacja Rozwoju Obywatelskiego Nacja Liderów, Fundacja Świat Integracji, Fundacja W rozwoju, Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL, Fundacja Wyobraź Sobie, Fundacja Złotowianka, Lea(n)ders, Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Stowarzyszenie Dzieci są Ważne, Stowarzyszenie Raduszczanka, Stowarzyszenie Spot Radomsko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, Związek Ukraińców w Polsce (oddział w Elblągu), Związek Ukraińców w Polsce (oddział w Przemyślu).

Przewiń do góry