Przekażemy bezpłatnie wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w działalności Waszych organizacji.

W ramach projektu realizujemy trzy cykle szkoleń, które kierujemy do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy w szczególności osoby z mniejszych miast i miejscowości, z organizacji działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek.

Obecnie trwa drugi cykl szkoleniowy.
O naborze do trzeciej edycji będziemy informować w III kwartale 2022 r.

Drugi cykl szkoleniowy

Od 23 marca 2022 trwa drugi cykl, realizowany w trzech ścieżkach szkoleniowych:  strategicznej, komunikacyjnej i projektowej, tak aby wzmocnić kompetencje osób uczestniczących w tych trzech obszarach.

Ścieżka STRATEGICZNA – tematy szkoleń:

 • Budowanie strategii rozwoju organizacji
 • Budowanie strategii fundraisingowej lub marketingowej 
 • Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 • Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze
 • Budowanie partnerstw i współpraca partnerska
Celem szkoleń składających się na ścieżkę strategiczną jest wypracowanie i stworzenie strategii rozwoju organizacji i strategii fundraisingowej lub
marketingowej oraz wzmocnienie kompetencji zarządczych. Ścieżka strategiczna adresowana jest do kadry zarządzającej organizacją.
Na szkolenia stacjonarne zaprosiliśmy po dwie osoby z organizacji. Dopełnieniem szkoleń z budowania strategii będą indywidualne konsultacje nad tworzeniem strategii dla Waszych organizacji.
 
Ścieżka KOMUNIKACYJNA – tematy szkoleń:
 • Złote zasady i wielkie grzechy komunikacji czyli jak komunikować, żeby osiągnąć cel
 • Trening kreatywności – Komunikacja jako skuteczna sprzedaż idei
 • Social media
 • Zrób to sam lub dobrze zleć, czyli jak tworzyć materiały graficzne, profesjonalne prezentacje
 • Podcast i wideo jako wzmocnienie wizerunku twojej organizacji 
W natłoku codziennych zadań brak czasu na przemyślaną strategię komunikacyjną. Celem tej ścieżki szkoleniowej jest wzmocnienie kompetencji, które pomogą Wam skutecznie docierać do odbiorców waszych działań poprzez formułowanie prostego i atrakcyjnego komunikatu. Dowiecie się jak samodzielnie tworzyć spójne wizerunkowo materiały graficzne w oparciu o wolne zasoby i na co zwrócić uwagę we współpracy z grafikiem. Poszerzycie również waszą wiedzę na temat wykorzystania mediów społecznościowych, podcastu czy materiału wideo w działaniach promocyjnych.
Wszystkie szkolenia w tej ścieżce realizowane są online, na platformie Zoom.

Ścieżka PROJEKTOWA – tematy szkoleń:

 • Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 • Myślenie projektowe
 • Zarządzanie projektem, budżetowanie i harmonogram
 • Budowanie partnerstw i współpraca partnerska 
 • Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze
„Od projektu do projektu” to często codzienność życia organizacji pozarządowych. Celem tej ścieżki szkoleniowej jest wzmocnienie kompetencji, które pomogą Wam myśleć projektowo, określić grupy odbiorców i ich potrzeby, tworzyć realne harmonogramy i kalkulacje budżetowe oraz zrozumieć różnice między rezultatami, a produktami projektu. Przyjrzymy się również procesom budowania zespołów
oraz rozwojowi partnerstw. Wszystkie szkolenia w tej ścieżce będą realizowane online, na platformie Zoom.
 

W drugim cyklu szkoleń uczestniczy 44 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych: Braniewski Instytut Rozwoju, Centrum wsparcia, rozwoju i innowacji, Dolny Śląsk Przyszłości, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Extinction Rebellion Bydgoszcz, Fundacja Pole Rozwoju, Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE”, Fundacja Banina, Fundacja Efekt, Fundacja Empatycznej Radości, Fundacja FAZA. Fundacja Idee Społeczne FIDEES, Fundacja Kaszubskie Słoneczniki, Fundacja Ludzie z natury, Fundacja Metamorfozy, Fundacja Odlewnia, Fundacja Osiołkowo, Fundacja Plan B, Fundacja Rozwoju Kompetencji Pro-Skills, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Fundacja Siódmy Zmysł, Fundacja Stacja Warmia, Fundacja Strefa, Fundacja Szajn, Fundacja Teraz Wy, Fundacja Via Salutis, Instytut Dziedzictwa Historii Sportu, Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Koło gospodyń wiejskich Tykocinianki, Łomżyńska Rada Seniorów, LOWE LIPCE, Lubuska Fundacja Psychoedukacji i Rozwoju „Centrum”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w PłotachSpółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach, Stowarzyszenie Aktywacja, Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych, Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Stowarzyszenie Głowa do góry, Stowarzyszenie Kamienica 56, Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

 

Pierwszy cykl szkoleniowy

Od 1 października 2021 do 25 marca 2022 trwa pierwszy cykl, realizowany w formule mieszanej (stacjonarnie i online), podczas którego odbywają się szkolenia o następującej tematyce:

 1. Budowanie strategii fundraisingowej
 2. Budowanie strategii marketingowej
 3. Budowanie i rozwoju zespołu organizacji
 4. Myślenie projektowe
 5. Zarządzanie projektami
 6. Metodologia design thinking
 7. Style i metody zarządcze
 8. Budowanie współpracy i plan rozwoju partnerstw
 9. Współpraca międzysektorowa
 10. Projektowanie procesów partycypacyjnych
 11. Diagnoza potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 12. Formułowanie atrakcyjnego komunikatu
Szkolenia zakończyły się przygotowaniem strategicznych planów rozwoju organizacji oraz rekomendacji ekspertów i ekspertek.
 

W pierwszym cyklu szkoleń uczestniczyło 36 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Centrum Edukacji Gerontologicznej, Centrum Młodzieżowe MIĘDZYCZAS, Dom Otwarty, Fundacja Africa Help, Fundacja Akademia Rozwoju Anna Kruszyk, Fundacja ARTS, Fundacja AVALON – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym, Fundacja Help.NGO Polska, Fundacja Kapitana Nemo, Fundacja Karpatart, Fundacja Lubuska Akademia Sztuki Chichy Art, Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, Fundacja Ocalenie – punkt konsultacyjny w Łomży, Fundacja Ocalenie – Łódzkie Centrum Wielokulturowe, Fundacja Pomosty, Fundacja Raduga, Fundacja Rozwoju Obywatelskiego Nacja Liderów, Fundacja Świat Integracji, Fundacja W rozwoju, Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL, Fundacja Wyobraź Sobie, Fundacja Złotowianka, Lea(n)ders, Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Stowarzyszenie Dzieci są Ważne, Stowarzyszenie Raduszczanka, Stowarzyszenie Spot Radomsko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, Związek Ukraińców w Polsce (oddział w Elblągu), Związek Ukraińców w Polsce (oddział w Przemyślu).

Przewiń do góry