Przekażemy bezpłatnie wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w działalności Waszych organizacji.

W ramach projektu odbędą się trzy cykle szkoleń, które kierujemy do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy w szczególności osoby z mniejszych miast i miejscowości, z organizacji działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek.

O rekrutacji do kolejnej edycji szkoleń będziemy informować w pierwszych miesiącach 2022 roku.

Od 1 października 2021 do 25 marca 2022 trwa pierwszy cykl, realizowany w formule mieszanej (stacjonarnie i online), podczas którego odbywają się szkolenia o następującej tematyce:

 1. Budowanie strategii fundraisingowej
 2. Budowanie strategii marketingowej
 3. Budowanie i rozwoju zespołu organizacji
 4. Myślenie projektowe
 5. Zarządzanie projektami
 6. Metodologia design thinking
 7. Style i metody zarządcze
 8. Budowanie współpracy i plan rozwoju partnerstw
 9. Współpraca międzysektorowa
 10. Projektowanie procesów partycypacyjnych
 11. Diagnoza potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 12. Formułowanie atrakcyjnego komunikatu

Szczegółowy program i informacje o prowadzących dostępne są pod tym linkiem (pdf do pobrania).

Szkolenia zakończą się przygotowaniem strategicznych planów rozwoju organizacji oraz rekomendacji ekspertów i ekspertek.

W pierwszej cyklu uczestniczą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski:

 • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
 • Centrum Edukacji Gerontologicznej
 • Centrum Młodzieżowe MIĘDZYCZAS
 • Dom Otwarty
 • Fundacja Africa Help
 • Fundacja Akademia Rozwoju Anna Kruszyk
 • Fundacja ARTS
 • Fundacja AVALON – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym
 • Fundacja Helo.NGO Polska
 • Fundacja Kapitana Nemo
 • Fundacja Karpatart
 • Fundacja Lubuska Akademia Sztuki Chichy Art
 • Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
 • Fundacja Ocalenie – punkt konsultacyjny w Łomży
 • Fundacja Ocalenie – Łódzkie Centrum Wielokulturowe
 • Fundacja Pomosty
 • Fundacja Raduga
 • Fundacja Rozwoju Obywatelskiego Nacja Liderów
 • Fundacja Świat Integracji
 • Fundacja W rozwoju
 • Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL
 • Fundacja Wyobraź Sobie
 • Fundacja Złotowianka
 • Lea(n)ders
 • Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
 • Spot Radomsko
 • Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji
 • Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
 • Stowarzyszenie Dzieci są Ważne
 • Stowarzyszenie Raduszczanka
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej
 • Związek Ukraińców w Polsce (oddział w Elblągu)
 • Związek Ukraińców w Polsce (oddział w Przemyślu)
Przewiń do góry