Będziemy budować sieci współpracy: organizacji 3. sektora i międzysektorowej.

Chcemy wzmacniać zdolność organizacji pozarządowych do łączenia sił i szukania partnerstw. Dzięki temu będą mogły bardziej efektywnie działać na rzecz osiągania swoich celów.

Zorganizujemy 6 spotkań tematycznych oraz 4 fora regionalne adresowane do środowiska pozarządowego, a także jego potencjalnych partnerów.

Spotkania tematyczne

Skupimy się na bieżących problemach o szczególnym znaczeniu w Programie Aktywni Obywatele  Fundusz Regionalny, takich jak przeciwdziałanie różnego rodzaju wykluczeniom, wzmacnianie zaangażowania obywatelskiego i kultury demokratycznej czy ochrona praw człowieka. Stworzymy przestrzeń do spotkania doświadczonych i początkujących aktywistów z praktykami zajmującymi się tworzeniem polityk czy regulacji prawnych. Wspólnie szukać będziemy rozwiązań i przykładów skutecznego działania. Spotkania pozwolą organizacjom zwiększyć skuteczność swoich działań.

Fora regionalne

Do udziału w 2-dniowych wydarzeniach zaprosimy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i urzędników samorządowych, w szczególności tych zaangażowanych we współpracę z trzecim sektorem. Spotkania pozwolą wzmocnić ich relacje i nawiązać lub pogłębić istniejącą już współpracę.

Przewiń do góry