Budujemy sieci współpracy: organizacji 3. sektora i międzysektorowej.

Wzmacnialiśmy zdolność organizacji pozarządowych do łączenia sił i szukania partnerstw. Dzięki temu mogą bardziej efektywnie działać na rzecz osiągania swoich celów.

Zrealizowaliśmy 6 spotkań tematycznych oraz 4 fora regionalne adresowane do środowiska pozarządowego, a także jego potencjalnych partnerów.

Spotkania tematyczne

Skupiamy się na bieżących problemach o szczególnym znaczeniu w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, takich jak przeciwdziałanie różnego rodzaju wykluczeniom, wzmacnianie zaangażowania obywatelskiego i kultury demokratycznej czy ochrona praw człowieka. Tworzymy przestrzeń do spotkania doświadczonych i początkujących aktywistów z praktykami zajmującymi się tworzeniem polityk czy regulacji prawnych. Wspólnie szukamy  rozwiązań i przykładów skutecznego działania. Spotkania pozwalają organizacjom zwiększyć skuteczność swoich działań.

Odbyło się już 6 spotkań tematycznych:

Spotkanie nt. partycypacji mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych, 8-9 grudnia 2021 r., online

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze partycypacji, a także do rozmów i wymiany wiedzy w gronie aktywistów/aktywistek i ekspertów/ekspertek w tej dziedzinie. Na program spotkania składały się sesja sieciująca oraz trzy panele dyskusyjne (o polaryzacji w partycypacji, o partycypacji online oraz o przykładach zaangażowania mieszkańców w tworzenie dokumentów strategicznych). Podczas sesji sieciującej uczestnicy i uczestniczki mieli okazję poznać się i porozmawiać o swojej działalności w małych grupach.
Panele dyskusyjne zostały nagrane i udostępnione na stronie www projektu oraz na kanale You Tube FED: https://szkolasektora.org.pl/nagrania-ze-spotkania-tematycznego-o-partycypacji/


Spotkanie nt. działań strażniczych, 13-14 grudnia 2021 r., online

W spotkaniu wzięły udział osoby prowadzące działalność strażniczą (zarówno działające w organizacjach, jak i indywidualni aktywiści/aktywistki). Program spotkania obejmował sesję sieciującą, dwa panele dyskusyjne (na temat korzyści i wyzwań związanych z działalnością indywidualną a działalnością w ramach organizacji, a także na temat możliwości współpracy lokalnych strażników/ lokalnych organizacji i dużych centralnych organizacji). Ponadto w programie znalazły się praktyczne warsztaty nt. etyki działalności strażniczej.

Nagrania z paneli dyskusyjnych są udostępnione na stronie projektu oraz na kanale YouTube FED:

https://szkolasektora.org.pl/nagrania-ze-spotkania-o-dzialaniach-strazniczych/ 

Spotkanie tematyczne poświęcone walce z dezinformacją i propagandą w temacie LGBT+ oraz praw człowieka, 23 kwietnia 2022 r. , Warszawa

Spotkanie poświęcone było walce z dezinformacją i propagandą w temacie LGBT+ oraz praw człowieka: od fact-checkingu do narracji alternatywnych i zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, w ramach II Kongresu LGBT+.
Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w tym obszarze, a także do rozmów i wymiany wiedzy w gronie aktywistów/aktywistek i ekspertów/ekspertek. Program obejmował sesje poruszające tematy dotyczące fact-checkingu i skutecznego obalania fałszywych twierdzeń, higieny cyfrowej i zmęczeniu reprezentacją czy prowadzenia kont organizacji LGBT+ w mediach społecznościowych. Odbył się też warsztat dotyczący codziennych wyzwań z jakimi mierzą się organizacje w obszarze komunikacji zewnętrznej.

Spotkanie “Gość w dom. Polskie społeczeństwo obywatelskie na rzecz osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym” 23-24 maja 2022 r., Warszawa

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym – zarówno organizacje z wieloletnim doświadczeniem, jak i te które podjęły się działań w tym obszarze w odpowiedzi na kryzys związany z inwazją Rosji na Ukrainę. Program spotkania obejmował m.in. wystąpienia i dyskusję nt. podsumowania działań w obszarze tematycznym spotkania, polityki państwa w obszarze migracji, doświadczeń różnych miast w działaniach na rzecz wsparcia i integracji uchodźców/uchodźczyń, włączania dzieci uchodźczych do systemu edukacji formalnej, działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa polskiego. Podczas spotkania odbyła się też sesja poświęcona dbałości o dobrostan i przeciwdziałanie wypaleniu, a także sesja skupiająca się na inicjatywach na rzecz mapowania i koordynacji działań.

Spotkanie “Równość i różnorodność. Rola III sektora w przeciwdziałaniu dyskryminacji” 22-23 września 2022 r., Warszawa

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania antydyskryminacyjne. Program spotkania obejmował m.in. wystąpienie wprowadzające o badaniach społecznych, dyskusję w formacie world cafe o przeciwdziałaniu dyskryminacji, targi podczas których organizacje prezentowały swoje doświadczenie i materiały, dyskusję o pracy na własnej tożsamości w aktywizmie antydyskryminacyjnym, a także kilka sesji warsztatowych (działania antydyskryminacyjne w pracy ze społecznością lokalną, włączanie edukacji antydyskryminacyjnej do pracy ze społecznością lokalną, prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji oraz jak komunikować treści antydyskryminacyjne). Podczas spotkania znalazła się przestrzeń również na sesję w formule targów, pozwalającą na przedstawienie działań organizacji uczestniczących, zaprezentowanie opracowanych materiałów i nawiązanie kontaktów do dalszej współpracy.


Spotkanie “Ochrona dzieci przed krzywdzeniem” 8-9 maja 2023 r., Warszawa

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli i przedstawicielek z 30 organizacji i instytucji z całej Polski, działających na rzecz ochrony dzieci.  Było ono okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i wymiany doświadczeń oraz pomysłów. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program obejmował liczne wystąpienia oraz sesje warsztatowe sieciujące o następującej tematyce:

  • System przeciwdziałania przemocy domowej – z jakich instrumentów ochronnych może skorzystać osoba doświadczająca przemocy?
  • Jak możesz zatrzymać krzywdzenie? O interwencji prawnej na rzecz dziecka krzywdzonego.
  • Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku pokrzywdzonemu przestępstwem.
  • Relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem w ujęciu prawnym.
  • Interwencja psychologiczna w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Fora regionalne

Fora regionalne to 2-dniowe wydarzenia, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i urzędników samorządowych, w szczególności tych zaangażowanych we współpracę z trzecim sektorem. Spotkania te mają na celu wzmocnienie ich relacji i nawiązanie lub pogłębienie istniejącej już współpracy.

Za nami 3 fora regionalne:

1. Katowice, 22-23 listopada 2022 r.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych z województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego. Program forum obejmował m.in. dyskusje panelowe o  najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed sektorem obywatelskim w 2022 roku, o dobrych praktykach szukania odpowiedzi na lokalne wyzwania, o wzmacnianiu instytucjonalnym organizacji. Ponadto w programie przewidziano sesję sieciującą dla organizacji, oraz praktyczne warsztaty (NGO jako dobre miejsce pracy, a także refleksja nad potrzebą posiadania strategii). Forum było okazją do wymiany doświadczeń we wspomnianych obszarach, a także do nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i partnerami.
Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

2. Gdańsk, 23-24 marca 2023 r.

Spotkanie w Gdańsku adresowane było do osób działających w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, a także do przedstawicieli instytucji i samorządów, współpracujących z trzecim sektorem z województw: podlaskiego, pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego.  Z uwagi na zbliżające się jesienią 2023 r. wybory podczas dyskusji panelowych rozmawialiśmy o tym, jakie przestrzenie i potrzeby działania przynosi ze sobą rok wyborczy. Jakie stoją przed nami wyzwania, do jakich zmian dążymy i jak wspólnie możemy je osiągnąć? Podejmowaliśmy też temat wzmocnienia sektora pozarządowego, poprzez rozmowę o potrzebach i trudnościach, a także warsztaty służące wzmocnieniu praktycznych umiejętności organizacji – w zakresie planowania strategicznego oraz zarządzania zespołem.
Partnerem merytorycznym wydarzenia była Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

3. Lublin, 24-25 maja 2023 r.

Forum poświęcone było temu, jak skutecznie wzmacniać organizacje pozarządowe i jak szukać skutecznych możliwości działania, m.in. w kontekście zbliżających się wyborów i wobec najważniejszych aktualnie wyzwań. W programie przewidziano też praktyczne warsztaty budujące kompetencje osób działających w organizacjach –  tym razem dotyczyły one turkusowego modelu zarządzania organizacją oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w naszej codziennej pracy. Ciekawym punktem programu były też mini-wizyty studyjne – odwiedziliśmy razem 2 inspirujące miejsca na mapie Lublina, prowadzone przez organizacje pozarządowe.  Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji z województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

Ostatnie czwarte forum regionalne planujemy w drugiej połowie października 2023 r. w Poznaniu. Adresowane będzie do organizacji pozarządowych z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz lubuskiego.

Przewiń do góry