Nagrania ze spotkania tematycznego o partycypacji

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z dyskusji w ramach spotkania tematycznego o partycypacji mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych, które odbyło się online w dn. 8-9 grudnia 2021.

 

Nagranie sesji „Polaryzacja w partycypacji – jak działać w podziałach?”


Sesję moderowała Ewa Stokłuska z Fundacji Edukacja dla Demokracji. W dyskusji wzięły udział:

  • Agata Urbanik, Pogotowie Facylitacyjne
  • Maja Zabokrzycka, Dom Pokoju
  • Anna Petroff-Skiba, Think Tank Miasto

Nagranie sesji „Like – tak, komentarz – nie. Czy partycypacja online jest możliwa?”

Sesję moderował Tadeusz Rudzki z Fundacji Edukacja dla Demokracji. W dyskusji wzięli udział:

  • Maria Jagaciak, Fundacja Stocznia
  • Łukasz Pancewicz, Studio A2P2
  • Mateusz Gil, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Nagranie sesji „Kto i dlaczego tak zdecydował? O przykładach angażowania mieszkańców w tworzenie dokumentów strategicznych”

Sesję moderował Grzegorz Wójkowski, Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. W dyskusji wzięli udział:

  • Dorota Bonk-Hammermeister – Poznań, radna miasta Poznania, klub radnych „Wspólny Poznań”
  • Piotr Choroś – Lublin, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin
  • Jacek Grunt Mejer – Warszawa, pełnomocnik ds. rewitalizacji, Urząd m.st. Warszawy

Spotkanie było częścią cyklu spotkań wokół tematów o znaczeniu szczególnym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dostępne są też nagrania ze spotkania na temat działań strażniczych, które odbyło się 13-14 grudnia 2021 roku.

Przewiń do góry