Pomagamy Wam wyznaczyć kierunki rozwoju swojego i swojej organizacji.

Pomagamy wyznaczyć kierunki rozwoju swojego i swojej organizacji, dając Wam i Waszym organizacjom wsparcie w stworzeniu bądź dopracowania planu rozwoju instytucjonalnego.

Grono tutorów i tutorek, którymi są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w sektorze i ekspertyzę w różnych niezbędnych obszarach (działalności organizacji), odbywa w ramach projektu indywidualne konsultacje z przedstawicielami i przedstawicielkami uczestniczących w projekcie organizacji.

Dzięki rekomendacjom tutorów/ek, organizacje te mogą przełożyć wizję swojego rozwoju na konkretne działania. Konsultacje pozwalają lepiej wybrać i zaplanować działania edukacyjne dla swojego zespołu oraz rozwinąć współpracę z odbiorcami ich działań.

Z takiego wsparcia skorzystało już łącznie 157 organizacji. 64 z nich to organizacje uczestniczące w 3 cyklach szkoleniowych, które odbyły się w ramach Szkoły Aktywnego Sektora (34 organizacje uczestniczące w pierwszym cyklu szkoleniowym, 17 organizacji uczestniczących w drugim cyklu szkoleniowym w tzw. ścieżce strategicznej i 13 organizacji uczestniczących w trzecim cyklu szkoleniowym w ścieżce strategicznej). Ich zadaniem było wypracowanie strategii rozwoju swojej organizacji i w procesie tym towarzyszyli im tutorzy/tutorki SAS.

Drugą grupą organizacji, z którymi pracowali tutorzy/tutorki, byli grantobiorcy konkursów tematycznych programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Elementem wniosku projektowego mogły być działania dotyczące rozwoju instytucjonalnego organizacji i w przypadku zastrzeżeń komisji selekcyjnej dotyczących tej części wniosku – organizacje miały szansę dopracować ją pod okiem przydzielonego tutora bądź tutorki. W pierwszym konkursie tematycznym było to 55 organizacji, w drugim – 13.

Tutorzy i tutorki Szkoły Aktywnego Sektora oferowali też swoje wsparcie w postaci konsultacji online organizacjom, które ubiegając się o grant w konkursie na makro granty w programie AO-FR musiały wraz z wnioskiem złożyć strategię rozwoju swojej organizacji. Z możliwości tej skorzystało 25 organizacji.

Obecnie w ramach projektu zapewniamy wsparcie 2 ostatnim grupom organizacji – tym razem są to grantobiorcy konkursu na mikrogranty, przeprowadzonego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, którzy pod okiem naszych tutorów i tutorek pracują nad rozwojem współpracy i partnerstw lokalnych. Pogłębiają przeprowadzoną przez nich i opisaną we wniosku analizę otoczenia lokalnego pod kątem potencjalnych partnerstw oraz planują i realizują działania mające na celu zainicjowania współpracy z nowymi podmiotami. Drugą grupą są organizacje uczestniczące w komponencie „Budowanie wizerunku„. Eksperci i ekspertki w dziedzinie komunikacji, marketingu i promocji wspierają te organizacje w przygotowaniu i realizacji krótkich akcji informacyjnych wzmacniających ich wizerunek. Nadal możecie skorzystać z tej formy wsparcia, trwa nabór!

Przewiń do góry