DZIAŁANIA

SZKOLENIA

Przekażemy bezpłatnie wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w działalności Waszych organizacji. Nasi eksperci przeprowadzą 3 cykle szkoleń dla 40-45 organizacji. W każdym cyklu zorganizujemy ok. 12 szkoleń oraz 5 webinariów/spotkań online o różnorodnej tematyce. Szczegółowe informacje znajdziecie na tej stronie.

PLANOWANIE STRATEGII

Pomożemy Wam wyznaczyć kierunki rozwoju – Waszego i Waszych organizacji. Stworzymy Wam i Waszym organizacjom możliwość opracowania – wspólnie z ekspertem / ekspertką – planu rozwoju strategicznego oraz zaplanowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej. Szczegółowe informacje znajdziecie na tej stronie.

TWORZENIE SIECI

Pomożemy Wam wyznaczyć kierunki rozwoju – Waszego i Waszych organizacji. Stworzymy Wam i Waszym organizacjom możliwość opracowania – wspólnie z ekspertem / ekspertką – planu rozwoju strategicznego oraz zaplanowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej. Szczegółowe informacje znajdziecie na tej stronie.

BUDOWANIE WIZERUNKU

Pomożemy Wam rozwijać potencjał Waszej organizacji i sprawniej działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Wzmacniamy potencjał organizacji pozarządowych oraz rozpowszechnianie ich działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. Szczegółowe informacje znajdziecie na tej stronie.

Przewiń do góry