Przedłużamy rekrutację do drugiego cyklu szkoleń Szkoły Aktywnego Sektora

Do 20 marca 2022 r. (do końca dnia) przedłużamy rekrutację do drugiego cyklu szkoleń!

W ścieżce strategicznej mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w I grupie szkoleniowej z budowania strategii rozwoju organizacji oraz grupie z budowania strategii marketingowej.


Szkoła Aktywnego Sektora to cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, które kierujemy do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających poza m.st. Warszawa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej. 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Pokrywamy również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie (bez kosztów podróży).

W drugiej edycji szkoleń przygotowaliśmy dla Was trzy ścieżki rozwojowe. Wybierzcie jedną z nich, zgodnie z Waszymi potrzebami:

Ścieżka STRATEGICZNA

Szkolenia realizowane w formule mieszanej, tj. stacjonarnie, online oraz konsultacje indywidualne przy tworzeniu strategii. 

Tematy szkoleń:

 • Budowanie strategii rozwoju organizacji 
 • Budowanie strategii fundraisingowej lub marketingowej (do wyboru)
 • Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 • Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze
 • Budowanie partnerstw i współpraca partnerska 

Do uczestnictwa w tej ścieżce zapraszamy osoby, które:

 • pełnią funkcje prezesów, członków zarządu w organizacjach pozarządowych i mają realny wpływ na wdrożenie wypracowanych strategii,
 • mają wizję zmian, jakie chcą wprowadzić w swojej organizacji i są zdeterminowane, by je wdrożyć,
 • mają motywację do stworzenia i wdrożenia strategii organizacji i wiedzą, że wymaga to wiele pracy, systematyczności i czasu.

Terminy szkoleń: 

 • od 23 marca do 23 czerwca 2022
 • terminy konsultacji będą uzgadniane indywidualnie, po szkoleniach stacjonarnych.

Formularz rekrutacyjny: 

 

Ścieżka KOMUNIKACYJNA

Szkolenia realizowane on-line

Tematy szkoleń:

 • Złote zasady i wielkie grzechy komunikacji czyli jak komunikować, żeby osiągnąć cel
 • Trening kreatywności – Komunikacja jako skuteczna sprzedaż idei
 • Social media
 • Zrób to sam lub dobrze zleć, czyli jak tworzyć mat. graf., profesjonalne prezentacje
 • Podcast i wideo jako wzmocnienie wizerunku twojej organizacji 
Do uczestnictwa w tej ścieżce zapraszamy osoby z organizacji/grup nieformalnych, które potrzebują wzmocnić kompetencje komunikacyjne i promocyjne. 

Terminy szkoleń: 

 • od 12 kwietnia do 15 czerwca 2022, zgodnie z programem

Formularz rekrutacyjny: 

 

Ścieżka PROJEKTOWA

Szkolenia realizowane on-line

Tematy szkoleń:

 • Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 • Myślenie projektowe
 • Zarządzanie projektem, budżetowanie i harmonogram
 • Budowanie partnerstw i współpraca partnerska 
 • Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze 
Do uczestnictwa w tej ścieżce zapraszamy osoby z organizacji/grup nieformalnych, które potrzebują wzmocnić kompetencje z zakresie myślenia projektowego i zarządzania projektami.

Terminy szkoleń: 

 • od 11 kwietnia do 23 czerwca 2022

Formularz rekrutacyjny: 

UWAGA! 

 1. Organizacja/grupa nieformalna zakwalifikowana do Projektu może wziąć udział tylko w jednej, wybranej ścieżce szkoleniowej.
 2. Organizacja/grupa wyznacza swoich przedstawicieli do udziału w danym szkoleniu (1 osoba podczas szkolenia online, max 2 osoby podczas szkolenia stacjonarnego). 
 3. W trosce o zdrowie uczestników i uczestniczek szkoleń oraz naszych pracowników i współpracowników na szkolenia stacjonarne zapraszamy osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

Rekrutacja do drugiego cyklu szkoleniowego trwa do 16 marca 2022 r.

Akceptowane będą jedynie zgłoszenia przesłane za pomocą formularza rekrutacyjnego. Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem szkoleń i wzorem umowyPo weryfikacji i ocenie zgłoszeń Organizatorzy przeprowadzą rozmowy rekrutacyjne z wybranymi Organizacjami/Grupami.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego lub masz do nas pytania związane ze szkoleniami – napisz lub zadzwoń:
Adriana Skutyńska: +48 574 999 973, adriana.skutynska@frsi.org.pl
Elżbieta Jankowska: +48 722 003 352, elzbieta.jankowska@frsi.org.pl

Przewiń do góry