Rusza projekt „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”!

To kompleksowa oferta możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji i grup nieformalnych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu.

Pandemia dodatkowo pogłębiła wyzwania przed którymi stoją organizacje, wzmacniając problemy ograniczonych funduszy i zasobów oraz sprawiając, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebują one solidnego wsparcia, umożliwiającego im dalsze działania i rozwój.

Brakuje systemowego przygotowania do bycia pracownikiem organizacji pozarządowych. Osoby z mniejszych, lokalnych organizacji w Polsce mają ograniczony dostęp do programów wzmacniających ich kwalifikacje jako pracowników sektora społecznego. Małe i średnie organizacje w Polsce potrzebują możliwości sieciowania, wymiany dobrych praktyk oraz ukierunkowanych na ich potrzeby szkoleń.

Małe i średnie organizacje w Polsce potrzebują możliwości sieciowania, wymiany dobrych praktyk oraz ukierunkowanych na ich potrzeby szkoleń.
Program będzie się koncentrował na mniejszych lokalnych organizacjach i (głównie) młodych/mniej doświadczonych działaczach, w celu:

  • wspierania młodych organizacji, a tym samym umożliwienia ciągłości funkcjonowania organizacji,
  • rozwijania i zapewnienia odpowiedniego poziomu ich profesjonalizmu,
  • wzmacniania relacji międzysektorowych (z różnymi interesariuszami),
  • popularyzowania obecności, działań i wpływu organizacji na mniejsze społeczności.

Projekt stanowi kompleksową ofertę różnych możliwości edukacyjnych i sieciujących skierowanych na podniesienie konkurencyjności polskich organizacji: połączenie szkoleń online i offline z możliwością współtworzenia swojego doświadczenia edukacyjnego, liczne wydarzenia – przestrzeń dla spotkań i wymiany konkretnej wiedzy organizacji (mniej i bardziej doświadczonych) i ich lokalnych partnerów, możliwość indywidualnej pracy z mentorem, opracowania strategii organizacji i budowania własnej rozpoznawalności.

Projekt obejmuje cztery komponenty:

  1. szkolenia
  2. tworzenie sieci
  3. planowanie strategii
  4. budowanie wizerunku

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2021-2024.

Przewiń do góry