Ruszyła rekrutacja do pierwszego cyklu szkoleń – zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w pierwszym cyklu szkoleń w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora. Rekrutacja potrwa do 12 września 2021 r.

Szkoła Aktywnego Sektora to półroczny cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, które kierujemy do osób pracujących i współpracujących z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego.

Program składa się ze szkoleń stacjonarnych, szkoleń online oraz samodzielnej pracy nad trzema strategiami organizacji/grupy (tj. strategią fundraisingową, marketingową oraz rozwoju), monitorowanymi i konsultowanymi przez naszych ekspertów i ekspertki.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Pokrywamy również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie (bez kosztów podróży).

Program pierwszego cyklu szkoleń (pdf do pobrania)

 1. Budowanie strategii fundraisingowej
 2. Budowanie strategii marketingowej
 3. Budowanie i rozwoju zespołu organizacji
 4. Myślenie projektowe
 5. Zarządzanie projektami
 6. Metodologia design thinking
 7. Style i metody zarządcze
 8. Budowanie współpracy i plan rozwoju partnerstw
 9. Współpraca międzysektorowa
 10. Projektowanie procesów partycypacyjnych
 11. Diagnoza potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
 12. Formułowanie atrakcyjnego komunikatu

UWAGA!

 1. Organizacja/grupa nieformalna zakwalifikowana do Projektu jest zobowiązana do udziału w szkoleniach stacjonarnych w Warszawie oraz 5-7 wybranych szkoleniach fakultatywnych online (Zoom).
 2. W trosce o zdrowie uczestników i uczestniczek szkoleń oraz naszych pracowników i współpracowników na szkolenia stacjonarne zapraszamy osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.
 3. Organizacja/grupa wyznacza swoich przedstawicieli do udziału w danym szkoleniu.
 4. W każdym szkoleniu może wziąć udział jedna osoba reprezentująca organizację/grupę. (Organizacji/grupy nie mogą reprezentować dwie różne osoby podczas dwóch części szkolenia).
 5. Wymagana jest frekwencja uczestnictwa organizacji/grupy w całym cyklu szkoleniowym na poziomie minimum 85% zaplanowanego czasu szkoleniowego.

Rekrutacja do pierwszego cyklu szkoleniowego potrwa do 12 września 2021 r.

Akceptowane będą jedynie zgłoszenia przesłane za pomocą formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod linkiem podanym niżej.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem szkoleń i wzorem umowy.

Po weryfikacji i ocenie zgłoszeń Organizatorzy przeprowadzą rozmowy rekrutacyjne z wybranymi Organizacjami/Grupami.

Wypełnij formularz tutaj:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego lub masz do nas pytania związane ze szkoleniami – napisz lub zadzwoń:

Adriana Skutyńska: +48 574 999 973, adriana.skutynska@frsi.org.pl
Elżbieta Jankowska: +48 722 003 352, elzbieta.jankowska@frsi.org.pl

Przewiń do góry